Latest Stock


Webb posy vase

Webb posy vase

W: 9cm (3.5")H: 13cm (5.1")
Webb posy vase
£65.00

Quail's eggs

Quail's eggs

W: 34cm (13.4")H: 25cm (9.8")
Quail's eggs
£320.00

Shell painting 2

Shells 2

W: 35cm (13.8")H: 22cm (8.7")
Shell painting 2
£320.00

Shell painting

Painting of shells

W: 35cm (13.8")H: 22cm (8.7")
Shell painting
£320.00

Threaded blue/green vase

Threaded vase

W: 15cm (5.9")H: 21cm (8.3")
Threaded blue/green vase
£350.00

Stromberg oval ice blue vase

Stromberg vase

W: 22cm (8.7")H: 15cm (5.9")
Stromberg oval ice blue vase
£150.00

Green cloudy tumbler vase

Green cloudy vase

W: 11cm (4.3")H: 15cm (5.9")
Green cloudy tumbler vase
£195.00

Whitefriars ribbon bowl, sea green

Ribbon Bowl

W: 25cm (9.8")H: 15cm (5.9")
Whitefriars ribbon bowl, sea green
£175.00

Threaded blue on green footed bowl

Threaded bowl

W: 20cm (7.9")H: 13cm (5.1")
Threaded blue on green footed bowl
£225.00

Stevens and Williams rainbow vase

Rainbow vase

W: 15cm (5.9")H: 20cm (7.9")
Stevens and Williams rainbow vase
£150.00

Small green cloudy bowl

Cloudy bowl

W: 13cm (5.1")H: 10cm (3.9")
Small green cloudy bowl
£260.00

Streaky green vase, Harry Powell

Streaky green vase

W: 15cm (5.9")H: 21cm (8.3")
Streaky green vase, Harry Powell
£325.00

Blue bubble vase

Bubble vase

W: 11cm (4.3")H: 16cm (6.3")
Blue bubble vase
£150.00

Nazeing vase on clear foot

Nazeing vase

W: 19cm (7.5")H: 16cm (6.3")
Nazeing vase on clear foot
£185.00

Nazeing cloudy green vase

Cloudy green vase

W: 22cm (8.7")H: 20cm (7.9")
Nazeing cloudy green vase
£175.00

Threaded bowl

Bowl

W: 12.2cm (4.8")H: 10cm (3.9")
Threaded bowl
£175.00

Cloudy green Nazeing bowl

Nazeing bowl

W: 22cm (8.7")H: 11cm (4.3")
Cloudy green Nazeing bowl
£150.00

Cloudy green bowl

Cloudy bowl

W: 19cm (7.5")H: 14cm (5.5")
Cloudy green bowl
£250.00

Blue streaky bucket vase

Blue streaky vase

W: 14cm (5.5")H: 20cm (7.9")
Blue streaky bucket vase
£290.00

Amethyst bubble vase

Amethyst vase

W: 12cm (4.7")H: 15cm (5.9")
Amethyst bubble vase
£75.00

Large blue wave ribbed vase

Large blue vase

W: 20cm (7.9")H: 30cm (11.8")
Large blue wave ribbed vase
£250.00